Banaszkiewicz M., Lewiński S., Aleksandrowicz S., Woźniak E., Kotarba A., Krupiński M., “Zastosowanie technik satelitarnych w rolnictwie zrównoważonym, wybrane przykłady zastosowań”, Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(77), 109-122, 2012

Teledetekcja satelitarna jest obecnie jednym z podstawowych źródeł informacji o środowisku przyrodniczym i o procesach zachodzących na powierzchni Ziemi. Zdjęcia satelitarne o różnej rozdzielczości przestrzennej, spektralnej oraz radiometrycznej umożliwiają pozyskanie informacji o charakterze przestrzennym, które mogą być interpretowane w sposób bezpośredni lub mogą być wykorzystane w procesach modelowania matematycznego. Na ich podstawie można określić m.in. klasy pokrycia i użytkowania terenu, strukturę upraw, kondycję roślinności, dostępność wody. W pracy przedstawiono wybrane przykłady możliwości zastosowania teledetekcji satelitarnej w monitoringu zmian przestrzeni rolniczej: wyznaczanie stref buforowych, detekcja zmian pokrycia terenu, ocena stanu roślinności oraz zróżnicowania środowiska przyrodniczego.

 

słowa kluczowe: rolnictwo zrównoważone, teledetekcja satelitarna, zdjęcia satelitarne