Centrum Informacji Kryzysowej w walce z powodzią w Sudanie Południowym

Fragment przykładowej mapy stworzonej podczas projektuRokrocznie od sierpnia do października tereny wokół rzek Lol i Jur w Sudanie Południowym są nawiedzane przez powodzie powodowane ulewnymi opadami występującymi w porze deszczowej. Wezbrane rzeki zatapiają pola i wsie pozbawiając dachu nad głową dziesiątki tysięcy mieszkańców stanu Northern Bahr El-Ghazal.

Centrum Informacji Kryzysowej działające przy Zakładzie Obserwacji Ziemi CBK PAN podjęło próbę opracowania systemu wczesnego ostrzegania o nadchodzącej fali powodziowej, który pozwoliłby na prewencyjną ewakuację ludności z terenów zagrożonych zalaniem.

Istotnym elementem systemu są analizy opracowywane na podstawie zdjęć satelitarnych i innych danych przestrzennych. W początkowym etapie prac powstały mapy zasięgów historycznych powodzi na podstawie danych sensora MODIS satelity Terra oraz pierwsze wyniki modelowania hydrologicznego opracowane na podstawie numerycznego modelu terenu pochodzącego z misji SRTM. Obecnie na bieżąco są opracowywane mapy zasięgu powodzi pozwalające na śledzenie rozwoju sytuacji kryzysowej. Do tej pory powstało kilkanaście map, których jakość jest na bieżąco weryfikowana przez użytkowników z organizacji pomocowych oraz władz lokalnych w Sudanie Południowym.

Planowane jest uruchomienie sieci wodowskazów, których wskazania pozwolą na ewaluację modelowania hydrologicznego.

Działania w Sudanie Południowym są prowadzone we współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Przykładowe stworzone mapy: