Ćwiczenia „EDEN 2015”

W dniach 13-15 kwietnia 2015 rok przeprowadzono Międzywojewódzkie Ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego PSP nad Jeziorem Tarnobrzeskim i na terenie Zakładów Chemicznych Siarkopol. Przedsięwzięcie miało za zadanie sprawdzić jak współdziałają jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) z innymi podmiotami w razie zagrożenia z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych, a także na wypadek wystąpienia katastrofalnych zjawisk wymagających realizacji specjalistycznego ratownictwa chemiczno–ekologicznego, poszukiwawczo-ratowniczego, wodnego oraz wysokościowego.

Trzy scenariusze odbyły się w ramach demonstracji projektu EDEN (End-user driven DEmo for cbrNe) — Field Initial Exercise — realizowanego wspólnie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz firmę Astri Polska. Organizatorem ćwiczeń demonstracyjnych projektu EDEN, które wchodziły w skład 20 incydentów tworzących jednolity scenariusz ćwiczeń była firma Astri Polska, zaś Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN uczestniczyło w wydarzeniu jako członek konsorcjum i wspierało pracę sztabu strategicznego. Podczas ćwiczeń Field Initial Exercise testowane były nowoczesne narzędzia wspomagające proces zarządzania kryzysowego powstałe w ramach projektu EDEN.