FPCUP

FPCUP – Caroline Herschel Framework Partnership Agreement.

Główne cele projektu to:

  1. promowanie wykorzystania aplikacji i usług opartych o Obserwacje Ziemi
  2. wsparcie rozwoju europejskiego przemysłu kosmicznego i maksymalizacja szans dla europejskich przedsiębiorstw w zarezie opracowania innowacyjnych systemów i usług

W ramach projektu CBK PAN uczestniczy w akcjach:

  1. Acceleration programme PL (12.2019-11.2021)
  2. Developing support for monitoring and reporting of GHG emissions and removals from land use, land use change and forestry (12.2019-02.2021)
  3. Acceleration – Go Copernicus PL (09.2020-09.2023)
Okres realizacji badań: lipiec 2018 – grudzień 2023
Źródło finansowania: FPA no.: 275/G/GRO/COPE/17/10042
Lider projektu: DLR
Osoba do kontaktu z CBK PAN: Michał Krupiński
Strona internetowa copernicus-user-uptake.eu