Geoland 2

Projekt Geoland-2 to międzynarodowy projekt typu „Współdziałanie” (Cooperation) dla monitorowania obszarów lądowych. W obszar tematyczny projektu wchodzą między innymi: badanie zmian pokrycia terenu, przepuszczalność gleb, jakość i dostępność wody, planowanie przestrzenne, gospodarka leśna, bilans węgla czy zagrożenia plonów rolnych. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć: projektu „geoland” w ramach 6. Programu Ramowego oraz elementu serwisowego „SAGE” Europejskiej Agencji Kosmicznej.
CBK PAN koordynuje serwis projektu SATChMo, który dostarczy informacji średniorozdzielczej o rocznych zmianach pokrycia terenu w Europie i Afryce oraz sezonowym cyklu rozwoju wegetacji w Europie. Oprócz tego projekt dostarczy informacji wysokorozdzielczej statystycznej (Area Frame Sampling – AFS) o zmianach pokrycia terenu, prognozach plonów i wykorzystaniu użytków rolnych w Europie i Afryce.

Oprócz serwisu SATChMo, w ramach projektu Geoland-2 wchodzą również serwisy EUROLAND (produktem jest Urban Atlas) praz BioPar (parametry dotyczące wegetacji kontynentalnej, bilansu węgla, obiegu wody).

Czas trwania projektu: od 1 września 2008 r. do końca października 2012 r.

Strona projektu Geoland-2