IV Sieradzka Konferencja Kosmiczna

Paweł Wajer, Michał Krupiński, Edyta Woźniak oraz Stanisław Lewiński w jednej z odwiedzionych szkółW dniach 8-9 października 2013 roku w Sieradzkim Centrum Kultury w Sieradzu odbyła się IV Sieradzka Konferencja Kosmiczna pn. „Dziedzictwo Arego Sternfelda. Ziemia widziana z kosmosu”. Konferencja ta jest organizowana ku czci pochodzącego z Sieradza Arego Sternfelda – jednego ze współtwórców kosmonautyki. Konferencji towarzyszyła również wystawa zdjęć lotniczych dr Marka Ostrowskiego, Konkurs wiedzy Kosmicznej dla młodzieży szkolnej „Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej” oraz wystawa filatelistyczna, przygotowana przez Sieradzki Oddział Polskiego Związku Filatelistycznego.

Jednym ze współorganizatorów Konferencji było Centrum Badań Kosmicznych PAN. Tegoroczna edycja była również współorganizowana przez Zespół Obserwacji Ziemi i reprezentowana przez prof. Stanisława Lewińskiego, dr Edytę Woźniak, dr Pawła Wajera oraz mgr inż. Michała Krupińskiego.

Edyta Woźniak podczas referatu - „Teledetekcja satelitarna – jak obserwujemy Ziemię z Kosmosu”

Zaprezentowaliśmy następujące referaty:

Prof. Stanisław Lewiński – „Zdjęcia satelitarne – przykłady pozyskiwania informacji o środowisku”,

Dr Edyta Woźniak  – „Teledetekcja satelitarna – jak obserwujemy Ziemię z Kosmosu”

Stanisław Lewiński podczas referatu -  „Zdjęcia satelitarne – przykłady pozyskiwania informacji o środowisku”

Byliśmy również współodpowiedzialni za przygotowanie oraz opiekę merytoryczną nad Konkursem wiedzy Kosmicznej. Przeprowadziliśmy również lekcje w sześciu szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych dotyczące podstaw teledetekcji satelitarnej. Młodzież szkolna miała okazję nauczyć się jak można wykorzystywać zdjęcia satelitarne na przykładzie okolic Sieradza.

Stanisław Lewiński oraz Michał Krupiński na jednej z lekcji o teledetekcji.

Więcej informacji: