LIMES

Projekt LIMES (Land and Sea Monitoring for Environment and Security) realizowany był ramach 6 Programu Ramowego jako część programu Global Monitoring for Environment and Security (GMES), prekursora obecnie działającego unijnego programu Copernicus (https://www.copernicus.eu/en).
LIMES miał za zadanie rozwinąć, w sposób systematyczny, zastosowania i usługi dotyczące bezpieczeństwa, stosując innowacyjne rozwiązania oparte na technologiach satelitarnych i systemach obserwacji, nawigacji i łączności. Usługi te skierowane były na zastosowanie w obserwacji mórz oraz monitorowaniu granic lądowych i infrastruktury krytycznej (elektrowni atomowych, rurociągów, itp.) głównie w Europie ale również w wybranych obszarach poza jej granicami. Rozwijane usługi zapewnić miały także wsparcie dla misji humanitarnych m.in. zarządzaniem pomocą humanitarną, skutkami klęsk żywiołowych (tsunami lub trzęsień ziemi), przepływem uchodźców, pomocą na odbudowę i rozwój.
Głównym zadaniem CBK PAN był udział w klastrze Monitoringu Granic Lądowych i rozwój Indeksu Przepuszczalności Granic (Border Permeability Index) oraz map dostępności terenu (Accessibility Maps).
Wybrane serwisy powstałe w ramach projektu LIMES, w tym te rozwijane w CBK PAN, były przedmiotem dalszych prac w ramach projektu G-MOSAIC.

Okres realizacji badań: 1 grudnia 2006 – 31 maja 2010
Źródło finansowania: Komisja Europejska