Seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS

14 grudnia 2016  w CBK PAN odbyło się seminarium Sekcji Teledetekcji działającej w ramach Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych. Tematem przewodnim IV seminarium Sekcji Teledetekcji było: „Przetwarzanie i pozyskiwanie informacji na podstawie satelitarnych obserwacji radarowych, część II.” Zaprezentowane zostały cztery referaty:

  1. „Zintegrowany monitoring deformacji powierzchni terenu z wykorzystaniem InSAR, CRInSAR, GNSS i niwelacji precyzyjnej.” dr Zbigniew Perski reprezentujący Państwowy Instytut Geologiczny PIB
  2. „Badanie wpływu częstotliwości i polaryzacji satelitarnych danych SAR na dokładność określenia zasięgu i struktury zjawisk lodowych na rzekach.” – mgr Helena Łoś, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
  3. „Wykorzystanie eksperymentalnych polarymetrycznych danych radarowych TanDEM-X SAR Science Phase do ekohydrologicznych badań obszarów mokradłowych Doliny Biebrzy.” – mgr inż. Magdalena Mleczko, Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  4. „Symulacje satelitarnych obrazów radarowych” – dr Paweł Wajer, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Po każdym z referacie zaplanowany był czas na pytania i dyskusje, które kontynuowano w czasie przerw kawowych.

program-seminarium-oraz-abstrakty-referatów