Success stories projektu EOPOWER

W czasie trwania projektu EOPOWER nasz zespół zainicjował działania, których jednym z celów było nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskim instytucjami zajmującymi się obserwacjami Ziemi. Niespodziewanie realizacja projektu zbiegła się w czasie z poważnym kryzysem politycznym i ekonomicznym na Ukrainie, który spowodował zmianę strategii w budowaniu współpracy polsko-ukraińskiej. Pomimo tych utrudnień następujące działania zostały zrealizowane i opisane w formie „success story”: seminarium polsko-ukraińskie, serie webinariów oraz zastosowanie metodologii EGIDA na przykładzie projektu pilotażowego.

        

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 

Ze względu na międzynarodowy charakter projektu dokumenty dostępne są tylko w wersji angielskojęzycznej.