Wawrzaszek A., Krupiński M., Aleksandrowicz S., Drzewiecki W.: Formalizm multifraktalny w analizie zobrazowań satelitarnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 25, s.261–272, 2013

W pracy przedstawiamy formalizm multifraktalny, jako narzędzie wspomagające opis i ekstrakcję informacji z wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych. Podejście to opiera się na założeniu, że na pojedynczy obraz (multifraktal) składa się wiele fraktali, każdy o innym

Drzewiecki W., Wawrzaszek A., Krupiński M., Aleksandrowicz S., Bernat K.: Comparison of selected textural features as global content-based descriptors of VHR satellite image – the EROS-A study. 2013 Federated Conference on Computer Science and Information

Texture is considered as one of the most crucial image features used commonly in computer vision. It is important source of information about image content, especially for single-band images. In this paper we present

Stelmaszczuk, M. & Wołk-Musiał, E. (2009). Metodyka przetwarzania oraz ocena przydatności zdjęć termalnych wykonanych przez satelitę Landsat w badaniach geologicznych. Teledetekcja środowiska, 39, 48-58

Interpretacja zdjęć satelitarnych jest jedną z metod stosowanych w badaniach geologicznych. Łatwość pozyskiwania zdjęć satelitarnych i stosunkowo niewielki koszt materiałów wykorzystywanych do celów naukowych spowodowały, że metody teledetekcyjne stały się jednym z podstawowych narzędzi

Sedo, P., Diaz, R., Gracia, V., Romero, L., Piolle, J.F., Kerbaol, V., Michail, A., Pittam, N., Kitson & Stelmaszczuk, M. (2009). PEARL – System do zarządzania środowiskiem portowym. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2009

Platforma PEARL to system dostosowany do potrzeb portów morskich, który pozwala na integrację danych satelitarnych oraz naziemnych w celu jak najlepszego zarządzania środowiskiem portowym. Dane satelitarne uzupełnione informacjami pozyskanymi z pomiarów insitu, dotyczącymi: jakości

Stelmaszczuk, M., Drzewiecki, W. & Bielecki, M. (2010). Upowszechnianie wykorzystania informacji przestrzennej – propozycja specjalistycznego geoportalu. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Roczniki Geomatyki. 6, 42, 121–130

W ciągu ostatnich trzydziestu lat Unia Europejska wraz z Europejską Agencją Kosmiczną podjęła znaczące wysiłki na rzecz badań i rozwoju w zakresie monitoringu Ziemi, czego efektem jest powstała dwanaście lat temu idea stworzenia programu

Aleksandrowicz S., Stelmaszczuk M., Bochenek Z., Lewiński S., Turlej K., Groom A., Metz A., Esch T., Gurova E., Vaitkus G., 2010. „Seasonal & Annual Change Monitoring” in Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physi

Seasonal & Annual Change Monitoring (SATChMo) is one of the Core Mapping Services within the geoland2 project. The project is co-founded by the European Commission under the 7th Framework Program in the Space Activity

Gromek A., Jenerowicz M. “SAR imagery change detection method for Land Border Monitoring” 6th International Workshop Analysis of Multi-temporal Remote Sensning Images, In Proc. of MultiTemp 2011, p 213-216, Print ISBN: 978-1-4577-1202-9, DOI: 10.1109/Multi-Temp.2011.6005086

ABSTRACT: Change detection is the process of identifying differences that have occurred in the terrain situation at different times. The Earth Observation (EO) data contribute to obtain the rapid and reliable change detection information

Jenerowicz M., Kemper T., Soille T. “An automated procedure for detection of IDP’s dwellings using VHR satellite imagery” In Proc. of SPIE – Image Signal processing for Remote Sensing XVII, Vol. 8180 (SPIE, Bellingham, WA 2011), 818004

ABSTRACT: This paper presents the results for the estimation of dwellings structures in Al Salam IDP Camp, Southern Darfur, based on Very High Resolution multispectral satellite images obtained by implementation of Mathematical Morphology analysis.

Kemper T., Jenerowicz M., Pesaresi M., Soille P. “Enumeration of dwellings in Darfur camps from GeoEye-1 satellite image using mathematical morphology”. IEE Journal of selected topics in applied Earth Observations and Remote Sensing, Vol. 4, No. 1, March

This paper presents a methodology for the detection of dwelling structures in Darfur camps to estimate the total number of dwellings per camp using GeoEye-1 satellite images. The method is based on a translation

Kemper T., Jenerowicz M., Gueguen L., Poli D., Soille P. “Monitoring changes in the Menik Farm IDP camps in Sri Lanka using multi-temporal very high resolution satellite data”. International Journal of Digital Earth. Taylor&Francis Group, print ISSN 1753 – 8947

ABSTRACT: This paper presents the results of the application of mathematical morphology for the automatic quantification of the number of tents and the detection of changes in the Menik Farm IDP camp in Sri