Jenerowicz M., Kemper T., Pesaresi M., Soille P. “Post-event damage assessment using morphological methodology on 0.5m resolution satellite data.”Italian Journal of Remote Sensing – 2010, 42(3)

ASTRACT: This paper presents the results of the application of mathematical morphology techniques for a semi-automatic quantification of the number of dwellings in an IDP camp in Sri Lanka. The specific assessment was undertaken

Kemper T., Jenerowicz M., Soille P. “Counting people in refugee/IDP camps in Darfur/Sudan: what error is acceptable?”, Proc. of VALgEO 2009, European Comission, Joint Research Centre, pp. 153-155

INTRO: According to the United Nations High Commissioner for Refugees, the forced population displacement has grown in size and complexity in recent years; there were approx. 42 million forcibly displaced people worldwide at the

Lewiński S., Sotnikov O., Krupiński M., Parshyna O., Dąbrowski R., 2012. „Zdjęcia satelitarne SICH-2 – pierwsze analizy”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, ISBN 978-83-61576-22-8 , 2012, s. 177 – 186

STRESZCZENIE: Ukraińskie zobrazowania satelitarne pozyskane z satelity Sich-2 sąnowymidanymi obrazowymi, dostępnymi w sposób operacyjny od końca 2011 roku. Powierzchnia Ziemi jestobrazowana w pięciu kanałach spektralnych. Pozyskiwane dane charakteryzują się zróżnicowaną rozdzielczością przestrzenną. Kanał panchromatyczny,

Stopa K., Nowakowski A., 2012. “MatSIM – automatyczne dopasowanie pary zdjęć satelitarnych metodą analizy cech przestrzennych“ Archiwym Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 24, 2012, ISBN 978-83-61576-22-8, s. 357 – 366

STRESZCZENIE: W codziennej praktyce teledetekcyjnej wielokrotnie zachodzi potrzebadopasowania zdjęć „piksel w piksel”. Jest to szczególnie ważne gdy wykonujemy równoczesnąklasyfikacjękilku zdjęćlub analizy porównawcze, których najlepszym przykładem jest detekcjazmian. Dopasowanie zdjęćsatelitarnych, lotniczych, czy teżinnych danych obrazowych

Lewiński S., Aleksandrowicz S., 2012 “Ocena możliwości wykorzystania tekstury w rozpoznaniu podstawowych klas pokrycia terenu na zdjęciach satelitarnych różnej rozdzielczości€ “Archiwym Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 23, 2012, ISBN 978-8

STRESZCZENIE: Podjęto próbęprześledzenia możliwości podziału treści zdjęcia, stosowanegow klasyfikacji obiektowej, na dwie podstawowe klasy związane z „niskimi” i „wysokimi” wartościa-mi tekstury w funkcji rożnej rozdzielczości zdjęć. Na podstawie kanału panchromatycznego zdjęciaKOMPSAT-2 o rozdzielczości 1

Aleksandrowicz S., Lewiński S., Kotarba A., 2012 “Zastosowanie transformacji IR-MAD w detekcji zmian na zdjęciach satelitarnych.”€ť Archiwym Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 23, 2012, ISBN 978-83-61576-19-8, s. 11€-17

STRESZCZENIE: W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych została opublikowana metoda analizy MAD (Multivariate Alteration Detection) służąca do wykrywania różnic występujących w wielowymiarowych zbiorach danych. Opracowano ją specjalnie dla celów detekcji zmian na podstawie zdjęć wielospektralnych

Banaszkiewicz M., Lewiński S., Aleksandrowicz S., Woźniak E., Kotarba A., Krupiński M., “Zastosowanie technik satelitarnych w rolnictwie zrównoważonym, wybrane przykłady zastosowań”, Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(77), 109-122, 2012

Teledetekcja satelitarna jest obecnie jednym z podstawowych źródeł informacji o środowisku przyrodniczym i o procesach zachodzących na powierzchni Ziemi. Zdjęcia satelitarne o różnej rozdzielczości przestrzennej, spektralnej oraz radiometrycznej umożliwiają pozyskanie informacji o charakterze przestrzennym,

Drzewiecki W., Jenerowicz M., Aleksandrowicz S., Krupiński M. “Modelowanie przestrzenne potencjalnych dróg przenikania granicy lądowej przez nielegalnych imigrantów”, Annals of Geomatics, Tom X, Zeszyt 4 (54), 49-64, 2012

Increasing amount of Very High Resolution (VHR) data requires new methods of information mining. In this paper we describe applicability of multifractal theory for VHR panchromatic image analysis. The aim of the study was

Malinowski, R. Land border monitoring with remote sensing technologies. Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 2010

The remote sensing technology has many practical applications in different fields of science and industry. There is also a need to examine its usefulness for the purpose of land border surveillance. This research started

Lewinski S., Bochenek Z., Turlej K., Application of an Object-Oriented Method for Classification of VHR Satellite Images Using a Rule-Based Approach and Texture Measures, Geoinformation Issues 2010, Vol. 2, no. 1(2), 19-26

New approach for classification of high-resolution satellite images is presented in the article. That approach has been developed at the Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw, within the Geoland 2 project – SATChMo Core