Zapraszamy na Festiwal Nauki

W niedzielę 21 września 2014 w godz. 09:30 – 16:00 w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie na ul. Bartyckiej 18 A (dojazd autobusami linii 108 i 167) odbędzie się Festiwal Nauki, którego przewodnim

Portal dedykowany rynkowi obserwacji Ziemi

Portal został stworzony w ramach realizacji projektu EOPOWER (Obserwacje Ziemi czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy) 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Celem projektu jest promocja produktów i narzędzi informatycznych, które są opracowywane i stosowane dla celów satelitarnej

18 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Pikniku Naukowym, który odbędzie się 31 maja br., w godz. 11.00 – 20.00, na Stadionie Narodowym w Warszawie. Centrum Badań Kosmicznych PAN zaprezentuje się,  już tradycyjnie, wraz z całym GeoPlanet

Space App Camp 2014

Od 4 do 12 maja dwóch z naszych programistów, Adam Włodarkiewicz i Krzysztof Stopa razem z dwoma programistami z Berlina, Danny Preussler (z Gruponu) oraz Johannes Orgis (z 6Wunderkinder), zostało wybranych jako zespół żeby

EO4OG: Obserwacje Ziemi w sektorze wydobycia ropy i gazu na lądzie

Realizowany projekt ma na celu wsparcie działań Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz komitetu Producentów Gazu i Ropy (OGP EO) w określeniu kluczowych wymagań dotyczących informacji przestrzennej dla sektora wydobycia ropy i gazu na lądzie, w

ESA Sentinel 1: Studium wykonalności klasyfikacji pokrycia terenu na podstawie zdjęć SAR Sentinel-1

Celem projektu jest stworzenie studium wykonalności klasyfikacji pokrycia terenu w oparciu o zdjęcia SAR Sentinel-1. Obecnie używane algorytmy, dedykowane klasyfikacji pokrycia terenu na zdjęciach SAR, nie umożliwiają osiągnięcia poziomu zdjęć optycznych. Skłania to do

B-First: Opracowanie metody wykorzystania satelitarnych obserwacji Ziemi w optymalnym z punktu widzenia wymogów środowiska, rozmieszczeniu źródeł energii odnawialnej na przykładzie upraw roślin biopaliwowych

Projekt, finansowany w ramach programu ESA PECS (Plan for European Cooperating States) ma na celu wykorzystanie zdjęć satelitarnych (optycznych i radarowych) do wyznaczania optymalnej lokalizacji dla roślin energetycznych, z punktu widzenia ekonomicznego, jak i

Nowa platforma do webinariów

W ramach realizowanego projektu EOPOWER została stworzona platforma pozwalająca na organizację webinariów. Umożliwia ona instytucjom z różnych regionów wymianę wiedzy i doświadczeń w sposób szybki i przy znacznym ograniczeniu kosztów. Przeprowadzone zostały już pierwsze

Prezentacja osiągnięć grupy programistów ZOZ

W dniu 11 grudnia w Krakowie odbyło się comiesięczne posiedzenie Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności.  Artur Nowakowski przedstawił w formie referatu dokonania grupy programistów działającej w Zespole Obserwacji Ziemi. W ciągu dwóch lat swojego

IV Sieradzka Konferencja Kosmiczna

W dniach 8-9 października 2013 roku w Sieradzkim Centrum Kultury w Sieradzu odbyła się IV Sieradzka Konferencja Kosmiczna pn. „Dziedzictwo Arego Sternfelda. Ziemia widziana z kosmosu”. Konferencja ta jest organizowana ku czci pochodzącego z