GEONetCab

GEONetCaB czyli GEO Network for Capacity Building to projekt mający na celu określenie i wspomaganie warunków funkcjonowania rynku produktów wykorzystujących zdjęcia satelitarne Ziemi. Szczególny nacisk w projekcie położony jest na monitoring środowiska i klimatu w krajach rozwijających

G-MOSAIC

G-MOSAIC (GMES services for Management of Operations, Situation Awareness and Intelligence for regional Crises) to projekt oferujący przygotowanie serwisów informacyjnych w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego Unii. Zadaniem projektu jest monitorowanie wydarzeń, które mogą prowadzić do

Geoland 2

Projekt Geoland-2 to międzynarodowy projekt typu „Współdziałanie” (Cooperation) dla monitorowania obszarów lądowych. W obszar tematyczny projektu wchodzą między innymi: badanie zmian pokrycia terenu, przepuszczalność gleb, jakość i dostępność wody, planowanie przestrzenne, gospodarka leśna, bilans węgla

LIMES

Projekt LIMES (Land and Sea Monitoring for Environment and Security) realizowany był ramach 6 Programu Ramowego jako część programu Global Monitoring for Environment and Security (GMES), prekursora obecnie działającego unijnego programu Copernicus (https://www.copernicus.eu/en). LIMES

PEARL

PEARL (Port Environmental Information Collector), to projekt badawczy Komisji Europejskiej, którego głównym zadaniem jest stworzenie platformy dla zarządzania środowiskiem portowym, wykorzystującej i integrującej dane satelitarne, lotnicze oraz dane z pomiarów in situ. W odróżnieniu od